ببخشید خانم

شما چقدر آشنا هستید!

آهان یادم آمد!

من قبلا شما را

میان آوازهای استاد بنان

شنیده ام!

 


برچسب‌ها: آواز های استاد بنان